Kościół to nie zimne mury budowane z martwych kamieni.

Jesteśmy zwyczajnymi ludźmi, wywodzącymi się z różnych środowisk. Każdy ma swoją historię odnalezienia Boga, który zmienia ludzkie życia i odpowiada na wołanie wszystkich przychodzących do Niego po pomoc. Wierzymy, że Biblia nie jest zwykłą książką lub zapisem hebrajskich legend, ale Słowem Bożym, dzięki któremu możemy lepiej rozumieć Boga, ludzi i otaczający nas świat. Swoją wiarę opieramy na Jezusie Chrystusie i dobrej nowinie o zbawieniu z łaski danej przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest drogą zbawienia, gdyż jak sam powiedział: „Ja Jestem drogą, prawdą i życiem” oraz „nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze Mnie". Ewangelia, której nauczał Jezus, jest wyznacznikiem naszej moralności. Chcemy dzielić się z ludźmi tym, czego uczy nas Bóg w Jego Świętym Słowie. Każdego dnia staramy się żyć z Jezusem, dla Jezusa i być zachętą dla ludzi, których spotykamy w codziennych sytuacjach. Wszystko co robimy opiera się na zasadach chrześcijańskiego życia, których wzorem jest Jezus Chrystus.

Pragniemy zaprosić wszystkich odwiedzających tę stronę internetową do uczestnictwa w niedzielnym nabożeństwie, gdzie spotykamy się, aby spędzić wspólny czas z Bogiem poprzez śpiewanie pieśni, modlitwy i rozważanie Biblii, która jest ponadczasowa i fascynuje ludzi od tysięcy lat. Zdajemy sobie sprawę, że jako ludzie wszyscy potrzebujemy wybaczenia grzechów, ponieważ „wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej”. Dziękujemy Bogu za Jezusa Chrystusa i dokonane przez Niego 2000 lat temu w Jerozolimie dzieło zbawienia.

Chcemy dzielić się Jezusem z tymi, którzy też chcą poznawać Go i żyć dla Niego. Zapraszamy każdego, kto szuka Boga i chce uczyć się o Nim przez czytanie i stosowanie Biblii w swoim życiu. Nie myśl, że się nie nadajesz. Nie myśl, że Bóg nie jest dla Ciebie. On jest dobry cały czas i potrafi czynić niemożliwe rzeczy także w Twoim życiu: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni a ja was pokrzepię”.

Jezus Chrystus buduje Kościół w którym to każdy z nas może stać się żywym kamieniem w nadchodzącym Królestwie Bożym, pełnym sprawiedliwości, pokoju i radości Ducha Świętego.

Galeria