KONTAKT

Pastor Adam Sławiński
Telefon: 504 844 069.

lub napisz do nas pod adres
email: kechkatowice@gmail.com

Zapraszamy w każdą niedzielę o 10:00 
oraz w każdą środę o 18:30.
ul Franciszkańska 19/1, Katowice.

Inspektor Danych Osobowych 
Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP
E-mail: InspektorDanych@kech.pl

Regulamin ODO w KECh

Instrukcja ODO w KECh